Polski (Polish)

Czy masz pytania dotyczące raka?

Porozmawiaj w zaufaniu z pielęgniarką od raka z Cancer Council.

Nasze życzliwe pielęgniarki od raka mogą:

  • wysłać do ciebie informacje dotyczące raka
  • wyjaśnić badania rakowe i metody leczenia w sposób łatwy do zrozumienia
  • orozmawiać o tym, jak się czujesz, o twoich obawach, odpowiedzieć na pytania
  • służyć informacją na temat usług, które mogą być pomocne, włącznie z pomocą prawną i finansową. 

Porozmawiaj z pielęgniarką od raka z pomocą tłumacza.

Zadzwoń pod numer 13 14 50 po koszcie rozmowy lokalnej (z wyjątkiem telefonów komórkowych) od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00 a 17.00 i wykonaj następujące trzy kroki:

  • Podaj język, w którym chcesz rozmawiać.
  • Zaczekaj na połączenie z tłumaczem, (co może zająć do 3 minut)
  • Poproś tłumacza o skontaktowanie cię z Cancer Council Victoria (Telefonem Zaufania Instytutu Raka w Wiktorii) pod numerem 13 11 20.
  • Zostaniesz połączony z tłumaczem i pielęgniarką od raka.

Arkusze (Fact sheets)

Aby zobaczyć następujące pliki potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Pobierz go za darmo.

Polska biuletyny  

English equivalents 

Następujące służby wsparcia mogą ci pomóc The following support services may assist you

Wykonanie tego badania może ocalić ci życie

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)