(DARI) دری

آیا در مورد سرطان پرسشی دارید؟ از یک نرس شورای سرطان (Cancer Council) راجع به سرطان پرسان کنید. نرس متخصص سرطان و مهربان ما می تواند:

• برای شما معلوماتی راجع به سرطان روانه نماید.
• برای شما امتحانات (تست های) سرطان و راه های تداوی را طوری تشریح نماید که فهم آن آسان باشد.
• با شما راجع به احساسات، تشویش یا پرسشی که دارید صحبت کند.
• به شما معلوماتی راجع به مؤسسات ارائه کننده خدمات بدهد که می توانند به شما کمک هایی بشمول مساعدت های قانونی و مالی نمایند.

با یک نرس سرطان، با کمک یک ترجمان صحبت کنید. در روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 5 پیشین به نمبر تیلفون 50 14 13 با مصارف تیلفون درون شهری زنگ بزنید (مگر اینکه با موبایل تیلفون کنید) و به شرح زیر عمل نمائید:

• نام لسانی که می خواهید را اعلام کنید.
• تیلفون را نگهدارید تا یک ترجمان بیاید (ممکن است مجبور شوید تا 3 دقیقه صبر کنید)
• از ترجمان بخواهید شما را به لین کمک تیلفونی شورای سرطان ویکتوریا (Cancer Council Victoria) نمبر 20 11 13 وصل نمایند.
• آنوقت ارتباط شما و ترجمان با یک نرس متخصص سرطان برقرار می شود.

 

To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE

Dari

English equivalents

Dari – Cut your cancer risk Cut your cancer risk
Dari – What is cancer? What is cancer?  
Dari – Caring for someone with cancer Caring for someone with cancer
Dari – Coping with cancer fatigue Coping with cancer fatigue
Dari – The following support services may assist you The following support services may assist you 
Dari – Finding bowel cancer early can save your life Finding bowel cancer early can save your life