Af-Soomaali (Somali)

Ma haysaa wax suáalo ah oo ku saabsan kansarka?

Si is-aamin ah ugala hadal kalkaaliyaasha kansarka u shaqeeya Golaha Kansarka. Kalkaaliyayaashayada kansarka ee dabeecada fiican waxay kaa caawimi:

  • Inay kuu soo diraan macluumaad ku saabsan kansarka.
  • Inay kuu sharxaan barista kansarka iyo inay kuula tacaalaan qaab aad si sahlan u fahmi karto.
  • Kala hadal waxa aad dareemayso, cabsi ama suáalo aad qabi karto.
  • Bixi warar ama macluumaad wixii ku saabsan adeegyada kuwaas aad u anfici kara ayna ka mid yihiin caawimo sharciga iyo dhaqaaleba ah.

La hadal kalkaaliyaha kansarka, adigoo haysta turjubaan. Soo wac 13 14 50 adigoo bixinaya qiimaha teleefonka gudaha (haddaadan Moobayl ka soo wactamin), Isniin ilaa Jimce, 9am - 5pm dabeedna raac tallaabooyinkaan:

  • Sheeg luqada aad u baahan tahay.
  • Ku jir telefoonka si turjubaanka loo soo geliyo (waxa laga yaabaa inay ilaa 3 daqiiqo qaadato).
  • Ka codso turjubaanka inuu la xiriiro Golaha Kansarka ee Victoria khadkooda furan 13 11 20.
  • Waxa lagugu xiri doona turjubaanka iyo kalkaaliyaha kansarka.

Fact sheets

To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

Af-Soomaali

English equivalents

Hepatitis B iyo kansarka beerka Hepatitis B and liver cancer
La hadal dhaqtarkaaga, noloshaada ayey badbaadin kartaaye Ask your doctor for a hepatitis B test