$70 helps a cancer nurse give free and confidential information and support.    Donate now

Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Nӧɳ këwїc bä thїëc tënӧɳ känthër?

Käpїëth ku jän këk äkїm dë känthër tënӧɳ Äkut Känthër. Mëëth kuän dë äkїm känthër älëu:

  • bї yїn tuӧc wët älӧɳ dë känthër.
  • bїїk äthëëm känthër kuänyїc ku ädӧӧcdë dhӧl wën puӧlїc ku yë dëëtїc.
  • bä jäm älӧɳ këwën yë yӧk yїguӧp, kuät rїӧӧc wulë thїëc yën tӧu këk yїїn.
  • ku bїї yїn yїëk wëët älӧɳ dë kuӧny yën lëu bї kӧny ägut kuät kӧk ku kuӧny wëëu.

Jäm këk äkїm känthër, këk dugëër.

Cӧl 13 14 50 tënӧɳ ärїӧp dë cӧӧt bäї (kucїë mӧbäl) Kӧltӧk hët Kӧldhїëc, 9äm - 5 pm ku buӧth äkuëny kënїc:

  • Luël thӧɳ yën wїїc.
  • Ku tїїt dugëër länykӧu (ku lëu bї këcїt dägїkä 3 lӧӧm).
  • Ku thїëc dugëër ku rӧm këk Äkїm dë Känthër Victoria länykuӧny 13 11 20.
  • Ku yїn äbї cӧl äräm këk dugëër ku jӧl yä äkїm känthër.

Fact sheets

To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

Thuɔŋjäŋ

English equivalents 

Ba dɔm tuany kantha tekic Cut your cancer risk