Bosanski (Bosnian)

Imate li pitanja o raku? Porazgovarajte u povjerenju s medicinskom sestrom Vijeća za rak. Naše ljubazne medicinske sestre za bolesti raka mogu vam:

  • poslati informacije o raku.
  • objasniti kakve se vrše pretrage za rak i koje su vrste liječenja, na jednostavan i razumljiv način.
  • razgovarati s vama o tome kako se osjećate, o strahu s kojim se možda suočavate ili odgovoriti na pitanja koja imate.
  • pružiti informacije o uslugama koje vam mogu biti od pomoći, uključujući pravnu i financijsku pomoć.

Porazgovarajte s medicinskom sestrom za bolesti raka putem tumača. Nazovite 13 14 50 po cijeni lokalnog poziva (osim s mobitela), od ponedjeljka do petka, od 9.00 - 17.00 h i postupite po sljedećim koracima:

  • Recite koji jezik trebate.
  • Pričekajte da se javi tumač (može potrajati i do 3 minute).
  • Zamolite tumača da nazove Telefonsku liniju za pomoć Vijeća za rak Viktorije (Cancer Council Victoria) na 13 11 20.
  • Bićete spojeni s tumačem i s medicinskom sestrom za bolesti raka.