Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Malti (Maltese)

Informazzjoni dwar il-kanċer u sapport għal persuni li jitkellmu bil-Malti 

Il-kanċer huwa diffiċli għalik u għall-familja tiegħek, imma m’intix waħdek. Aħna qegħdin hawn biex nissapportjawk.  

Kwalunkwe persuna tista’ tikkuntattjana b’mistoqsijiet dwar il-kanċer, prevenzjoni, trattament u servizzi ta’ sapport, inkluż qraba, ħbieb, u kerers.  

Cancer Council Victoria għandha ħafna  servizzi ta’ sapport bla ħlas biex jgħinuk.  Nistgħu ngħinuk ukoll biex ngħaqqduk ma’ servizzi oħra ta’ sapport fil-Victoria li huma addattati għalik. Ma ġara xejn jekk ma tafx x’servizzi jeżistu, aħna nistgħu nissuġġerixxu xi affarijiet biex ngħinuk.  

Aħna nistgħu ngħinu billi nipprovdu: 

 

Informazzjoni bil-Malti 

Tista’ taqra jew tisma’ traduzzjonijiet fil-maġġoranza tal-lingwi tal-komunità fuq il-websajt tagħna billi tuża t-toolbar ta’ aċċessibilità fir-rokna ta’ fuq in-naħa tal-lemin tal-paġna u billi tagħżel il-lingwa tiegħek. It-toolbar tista’ wkoll tgħin lill-persuni bi problemi ta’ viżta jew smigħ jew lil dawk b’diżabiltà biex jitgħallmu.  

Għandna wkoll traduzzjonijiet akkreditati min-NAATI ta’ ħafna mir-riżorsi tagħna fit-tabella t’hawn taħt. 

Ikkuntattjana bil-Malti 

Ikkuntattjana billi   

  • tibgħatilna messaġġ fuq il-midja soċjali  

  • tibgħatilna email 

  • iċċemplilna. 

Kulħadd jista’ jikkuntattjana, inkluż ħbieb u membri tal-familja. Dan huwa bla ħlas u kunfidenzjali. 

Ċempel 13 11 20 biex titkellem bl-Ingliż. 

Ċempel 13 14 50 biex tkellimna bil-Malti permezz ta’ interpretu.   

Meta ċċempel, semmi l-lingwa tiegħek, imbagħad staqsi lill-interpretu biex iċempel lill-Cancer Council fuq 13 11 20.  

Ma nistgħux nipprovdu parir mediku individwali.   

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.