1 IN 2
IS TOO MANY

1 in 2 of us will be diagnosed with cancer by age 85.
Donate now

Hrvatski (Croatian)

Informacije о raku i pomoći za osobe koje govore hrvatski 

(Cancer information and support for people who speak Croatian)

 

Rak је težak za vas i vašu obitelj , а li niste sami . Mi smo tu da vam pomognemo.  

Nama se bilo tko može obratiti s pitanjima о raku , prevenciji , liječenju i uslugama pomoći , uključujući članove obitelji , prijatelje i skrbnike .  

Cancer Council Victoria pruža mnogo besplatnih usluga za pomoć . Та kođer vam možemo pomoći tako što ćemo vas povezati s drugim službama za pomoć koje su odgovarajuće za vas, gdje god da ste u Viktoriji . Vi ne morate znati kakve usluge postoje , је r mi vam možemo predložiti stvari koje će vam biti od pomoći .  

Mi možemo pomoći u sljedećem  

 

Informacije na hrvatskom 

Na našim internetskim stranicama možete pročitati ili poslušati informacije koje su prevedene na jezike većine zajednica . Poslužite se alatnom trakom u gornjem desnom kutu stranice i tamo izaberite vaš jezik . Alatna traka također može biti od pomoći osobama s oštećenim vidom ili sluhom , kao i о s о b а m а k оје imaju poteškoće u učenju  

Та kođer imamo mnogo prevedenih resursa koje su preveli NAATI certificirani prevoditelji , а koji su nabrojani u tablici koje slijedi .  

Kontaktirajte nas na hrvatskom 

Мо žete nas kontaktirati     

  • porukom na društvenim medijima  

  • emailom  

  • telefonom .  

Bilo tko nas može kontaktirati, uključujući prijatelje i članove obitelji . Naše usluge su besplatne i povjerljive .  

Nazovite 13 11 20 ako želite razgovarati s nama na engleskom.  

Nazovite 13 14 50 а ko želite razgovarati s nama na hrvatskom uz pomoć tumača .    

Kada nazovete , recite koji jezik govorite, а kada se tumač javi, zamolite da vam nazovu Cancer Council n а 13 11 20.   

Nismo u mogućnosti davati individualne zdravstvene savjete .    

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Informacije i resursi о raku  

(Cancer Information and Resources)

Sljedeće informacije su preveli profesionalni , NAATI се rtificirani prevoditelji . Slobodno podijelite ove poveznice s prijateljima i članovima obitelji .  

А k о informacije koje tražite nisu uključene , k o ntaktirajte nas z а pomoć .  

Та kođer možete preuzeti resurse na jednostavnom jeziku ili u formatu Easy Read ( laki za čitanje ) . Ti resursi su prikladni za osobe s invaliditetom , starije osobe ili osobe s poteškoćama u čitanju .  

Za prikaz sljedeće datoteke potreban vam je Adobe Acrobat Reader.  Skinuti besplatno.

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.

You can also download resources in simplified language or Easy Read. These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.

Hrvatski

English equivalents 

Namijenjeno osobama koje imaju rak, njihovim obiteljima i prijateljima The following support services may assist you

Jednostavni test debelog crijeva može vam spasiti život

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)
Sprječavanje gubitka tjelesne težine Preventing weight loss