Hrvatski (Croatian)

Imate li pitanja o raku?

Porazgovarajte povjerljivo s medicinskom sestrom Vijeća za rak. Naše prijatne medicinske sestre za bolesti raka mogu:

  • poslati informacije o raku.
  • objasniti kakve se vrše pretrage za rak i kakve su vrste liječenja, na način koji je lako razumljiv.
  • razgovarati o tome kako se osjećate, o prisutnom strahu ili odgovoriti na pitanja koja možda imate.
  • pružiti informacije o uslugama koje mogu biti od pomoći, uključujući i uslugama pravne i financijske pomoći.

Razgovarajte s medicinskom sestrom za bolesti raka, putem tumača.

Nazovite 13 14 50 po cijeni mjesnog poziva (osim s mobitela), od ponedjeljka do petka, od 9.00 - 17.00 h i slijedite slijedeće korake:

  • Recite koji jezik trebate.
  • Pričekajte tumača na liniji (može potrajati do 3 minute).
  • Zamolite tumača da nazove Cancer Council Victoria (Telefonsku liniju za pomoć Vijeća za rak Victorije) na 13 11 20.
  • Bit ćete spojeni s tumačem i medicinskom sestrom za bolesti raka.

činjenica listova (Fact sheets)

Za prikaz sljedeće datoteke potreban vam je Adobe Acrobat Reader. Skinuti besplatno.

Hrvatski

English equivalents 

Namijenjeno osobama koje imaju rak, njihovim obiteljima i prijateljima The following support services may assist you

Jednostavni test debelog crijeva može vam spasiti život

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)
Sprječavanje gubitka tjelesne težine Preventing weight loss