Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Српски (Serbian)

Информације о раку и помоћи за особе које говоре српски  

Рак је тежак за вас и вашу породицу, али нисте сами . Ми смо ту да вам помогнемо .  

Нама било ко може да се обрати са питањима о раку, превенцији, лечењу и услугама помоћи, укључујући чланове породице, пријатеље и неговатеље .  

Cancer Council Victoria пружа много бесплатних услуга за помоћ . Такође можемо да вам помогнемо тако што ћемо вас повезати са другим службама за помоћ које су одговарајуће за вас, где год да сте у Викторији . Ви не морате да знате какве услуге постоје, јер ми можемо да вам предложимо ствари које ће вам бити од помоћи .  

Ми можемо да помогнемо у следећем  

 

Информације на српском 

На нашем вебсајту можете да прочитате или послушате информације које су преведене на језике већине заједница. Послужите се траком са алаткама у горњем десном углу стране и тамо изаберите ваш језик. Трака са алаткама такође може да буде од помоћи особама са оштећеним видом или слухом, као и особама које имају тешкоће у учењу  

Такође имамо много преведених ресурса које су превели NAATI сертификовани преводиоци, а који су наведени у табели која следи.  

Контактирајте нас на српском 

Можете да нас контактирате     

  • поруком у друштвеним медијима  

  • имејлом  

  • телефоном .  

Било ко може да нас контактира, укључујући пријатеље и чланове породице. Наше услуге су бесплатне и поверљиве .  

Назовите 13 11 20 да разговарате са нама на енглеском .  

Назовите 13 14 50 да разговарате са нама на српском уз помоћ тумача .    

Када назовете, реците који језик говорите, а кад се тумач јави, замолите да вам назову Cancer Council на 13 11 20.   

Нисмо у могућности да дајемо индивидуалне здравствене савете.    

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Информације и ресурси о раку  (Cancer Information and Resources)

Следеће информације су превели професионални, NAATI сертификовани преводиоци . Слободно поделите ове линкове са пријатељима и члановима породице .  

Ако информације које тражите нису укључене, к o нтактирајте нас за помоћ .  

Такође можете да преузмете ресурсе на једноставном језику или у формату Easy Read . Ти ресурси су прикладни за особе са инвалидитетом, старије особе или особе са тешкоћама у читању .  

Да видите следеће датотеке потребан вам је Аdobe Acrobat Reader. Преузмите га бесплатно.

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.   

Српски

English equivalents 

Следеће услуге за подршку могу да вам помогну   The following support services may assist you

Једноставан тест за откривање рака црева може да вам спаси живот

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)