Find cutting edge cancer clinical trials near you using the new Victorian Cancer Trials Link.

Search now

Ka taxadar caafimaadkaaga adoo sameynaya baaritaanada lagu jeegareeyo kansarka

 

Ka taxadar caafimaadkaaga adoo sameynaya baaritaanada lagu jeegareeyo kansarka – waxay badbaadin karaan naftaada.

Haddii aad jirto 50 – 74 sanno:

  • Dumarka iyo Ragga: samee qalabka baaritaanka xiidmaha ee bilaashka ah ee laguu soo direy. Waa fudud yahay, nadaafad leh oo si dhakhso ah loo sameyn karo.

Bowel home test kit

  • Dumarka: ballanso baaritaanka naaska oo bilaash ah adoo soo wacaya 131 450 adoo weydiisanaya ‘BreastScreen Victoria’.

Haddii aad tahay qof dumar ah oo jirta 25 ilaa 74 sanno: ka sameyso ballanta Baaritaanka Jeegareynta qaybta hoose ee Ilmo galeenka kalkaalisada ama dakhtarka.

Fadlan u samee baaritaanadaan nafsadaada iyo ta qoyskaaga si aad amaan iyo caafimaad u hesho.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee luuqadaada ah, wac 13 14 50 oo weydiiso ‘Cancer Council Victoria’ (‘Golaha Kansarka ee Victoria’).

 

English equivalent