25 முதல் 74 வரைக்குமான வயதுள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் கருப்பை-வாய்ப் புற்றுச் சோதனை முக்கியம்.

">

Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

கருப்பை-வாய்ப் புற்றுநோய்ச் சோதனை ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான நல்லதொரு வழியாகும்

 

25 முதல் 74 வரைக்குமான வயதுள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் கருப்பை-வாய்ப் புற்றுச் சோதனை முக்கியம்.

கருப்பை-வாய்ப் புற்றுச் சோதனையை மேற்கொள்வது கருப்பை-வாய்ப் புற்றிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றக்கூடும். மானிட பாப்பிலோமா-வைரஸ்’ (human papillomavirus (HPV)) தொற்று உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்று இந்த சோதனை பார்க்கும். இதை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்காவிட்டால், கருப்பை-வாய்ப் புற்றுநோய்க்கு வழி வகுக்கக்கூடிய மாற்றங்களை உங்களுடைய கருப்பை-வாய் உயிரணுக் கலன்களில் HPV-யினால் தோற்றுவிக்க இயலும்.

நீங்கள் 25 முதல் 74 வயதிற்கு இடைப்பட்ட வயதுடையவர் என்றால், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கருப்பை-வாய்ப் புற்றுச் சோதனை ஒன்று உங்களுக்குத் தேவை. தபால் மூலம் கடிதம் ஒன்றை உங்களுக்கு அனுப்பி கருப்பை-வாய்ப் புற்றுச் சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்வதற்கான அழைப்பு ஒன்றை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் உங்களுக்கு அனுப்பும்.  

உங்களுடைய சோதனைக்கான முன்பதிவினைச் செய்ய, உங்களுடைய மருத்துவர் அல்லது சுகாதார ஊழியருடன் பேசுங்கள், அல்லது உங்களுக்கேற்ற கருப்பை-வாய்ப் புற்று சோதனை செவிலி அல்லது மருத்துவர் ஒருவரைக் கண்டறிய எமது விவரத்-திரட்டைப் பயன்படுத்துங்கள். 

பின் வருவன உங்களுக்குப் பொருந்தினால், கருப்பை-வாய்ப் புற்று சோதனை உங்களுக்கு தேவை:

நீங்கள் ஒரு பெண் என்றால்

நீங்கள் 25 முதல் 74

வரைக்குமான வயதுள்ளவர்

என்றால்

நீங்கள் எப்போதாவது பால்-

ரீதியாக ஈடுபாடு உள்ளவராக இருந்திருந்தால்

பின் வருவன உங்களுக்குப் பொருந்தினால், அப்போதும் கருப்பை-வாய்ப் புற்று சோதனை உங்களுக்குத் தேவை:

HPV தடுப்பூசியை நீங்கள் இட்டுக்கொண்டவர்

என்றால்

உங்களுக்கு மாதவிடாய்

நின்றுவிட்டிருந்தால்

பால்-ரீதித் துணைவராக ஒருவருடன்

மட்டுமே இருந்திருந்தால்

பாரம்பரிய முறைப்படி பிறப்புறுப்பு

அறுக்கப்பட்டிருந்தால்

குழந்தை ஒன்றைப் பெற்றிருந்தால்,

மணமாகியிருந்தால், அல்லது இன்னொரு

நபருடன் பால்ரீதியான உறவில்

இருந்திருந்தால்

விவாக-ரத்து ஆகியிருந்தால், அல்லது

விதவையாகியிருந்தால்

பெண்-துணைவர்களுடன் பாலுறவு

கொண்டிருந்தால்

கர்ப்பப்-பை நீக்க அறுவைசிகிச்சையை நீங்கள் மேற்கொண்டிருந்தால், கருப்பை-வாய்ப் புற்றுநோய்ச் சோதனையைப் பற்றி தயவு செய்து உங்களுடைய மருத்துவரைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

யோனியிலிருந்து மாதிரி ஒன்றை எடுத்து கருப்பை-வாய்ப் புற்றுநோய்ச் சோதனையை நீங்களாகவே செய்துகொள்ளலாம், அல்லது உங்களுடைய கருப்பை-வாயில் இருந்து மாதிரி ஒன்றை சேகரிக்கும் மருத்துவர் அல்லது செவிலி ஒருவரிடம் சென்று இந்த சோதனையை மேற்கொள்ளலாம். இந்த சோதனைக்கு பத்து நிமிடங்கள் மட்டுமே எடுக்கும்.

கருப்பை-வாய்ப் புற்றுநோய்ச் சோதனை ஒன்றை நீங்கள் மேற்கொள்ளவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்றால், சோதனைக்காக உங்களுக்கிருக்கும் தெரிவுகளைப் பற்றி உங்களுடைய மருத்துவர் அல்லது செவிலியுடன் பேசுங்கள், அல்லது 13 14 50-ஐ அழைத்து (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி – மாலை 5 மணி) Cancer Council எனும் அமைப்பின் தகவல் மற்றும் ஆதரவுதவி செவிலியர்களுடன் உங்களுடைய மொழியில் பேசவேண்டுமெனக் கேளுங்கள்.

 

View this page in English

Talking bubbles icon

Questions about cancer?

Call or email our experienced cancer nurses for information and support.

Contact a cancer nurse